Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Kontakt

Felles telefonnummer til vårt sentralbord er: 69182070– her når du den enkelte barnehage.

Høvleriet Barnehage
Peder Ankersgate 18, 1771 Halden
Mobil daglig leder Tomas Andresen: 92255313
Mail: hovleriet@tdmbarnehager.no
Asak Kulturbarnehage
Heiderødveien 3 1791 Tistedal
Mobil daglig leder Therese Leet Vist: 90792823
Mail: asak@tdmbarnehager.no
 
Solbakken Naturbarnehage
Rute 503 Karlsholm 1765 Halden (Iddeveien 100)
Mobil daglig leder: Torkil Sire Andersen: 92603104
Solbakken avdeling: 98280992
Mail: torkil@tdmbarnehager.no
Trolltangen Naturbarnehage
Blomsterveien 6 1781 Halden
Mobil daglig leder: Stein Henriksen 95856506
Mail: trolltangen@tdmbarnehager.no

 

Skogkanten Dyr & Naturbarnehage
Lerdalsveien 16, 1781 Halden
Mobil daglig leder Linda Wagenknecht
Olsen: 48222230
Mail: linda@tdmbarnehager.no

Administristrasjon:
Tdm Barnehager AS
Peder Ankersgate 18 1771 Halden

Faktura/økonomiansvarlig: Turid Jonsdottir Tlf 90773355
Mail: turid@tdmbarnehager.no

Daglig leder Tormod  Meyer: 90857172
Mail: tormod@tdmbarnehager.no

Besøksadresse

Solbakken Naturbarnehage
Rute 503 Karlsholm
1765 HALDEN

Postadresse

Solbakken Naturbarnehage
Rute 503 Karlsholm
1765 HALDEN

Telefon

Mobiltelefon:926 03 104

Daglig leder

Torkil Sire Andersen
Tlf: 926 03 104
E-post: torkil@tdmbarnehager.no