Solbakken Naturbarnehage

Solbakken Naturbarnehage er en liten barnehage med beliggenhet på Iddesiden i Halden. Barnehagen holder til i menighetshuset Karlsholm like ved Idd Kirke. Vi har et fantastisk uteområde med rikelig plass for barna å boltre seg på, med skog og bekk, hvor vi ser ørreten gyte, rett utenfor gjerdet. Vi har gåavstand til bondegårder og spennende natur. Vi er ofte på tur til våre to leirplasser; en med lavvu, og en med gapahuk. I vår barnehage har vi barnet i sentrum og legger stor vekt på trivsel, trygghet og relasjonsbygging som en selvfølgelig basis for barnets danning og utvikling.

Vi jobber for at barnet skal oppleve mestring ved et ferdig produkt, gjennom motorisk trening og evnen til å finne løsninger. Samtidig styrker det barnets selvfølelse når det blir sett og møtt i sine følelser og tanker underveis i prosessen.  Kreativitet stimulerer det skapende barnet, som igjen evner å utrykke seg og kommunisere på flere plan. Barnet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form.

Vi som jobber i solbakken har et felles fokus og mål som sier at vi hele tiden ønsker å finne på nye morsomme og spennende aktiviteter som gir barna en innholdsrik og gøyal hverdag med nye gode opplevelser med masse fysisk aktivitet.

Vi legger vekt på barns medvirkning fordi barn som opplever at deres synspunkter blir tatt på alvor og møtt med respekt, utvikler som oftest toleranse for andres meninger og ståsted. Derfor er det en grunnholdning i Solbakken barnehage at barns reaksjoner og ytringer blir behandlet som reelle, adekvate innspill til den daglige drift og aktiviteter.