Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Har du/dere lav inntekt? Da er det mulighet for å søke om redusert oppholdsbetaling.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til  598 825 kroner.

Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august må vi be deg om å lese informasjonen under:

Søk om redusert oppholdsbetaling her